Ubezpieczenie OC Gliwice AC i NNW Samochodowe

Ubezpieczenie samochodu OC Gliwice AC i NNW

Tanie ubezpieczenia samochodowe Gliwice, ubezpieczenia komunikacyjne Gliwice, tanie OC Gliwice, AC Gliwice, najlepsza polisa Gliwice, Dąbrowa Zielona, Blachownia, Koniecpol.

Wykupując ubezpieczenie samochodowe – OC Gliwice możesz liczyć na:

 • bezpłatne holowanie swojego samochodu
 • rozłożenie płatności składki ubezpieczeniowej na raty
 • poradę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę
 • ochronę swoich zniżek za bezszkodową jazdę
 • uwzględniamy zdobyte zniżki u poprzednich ubezpieczycieli
   
  Decydując się na ubezpieczenie samochodowe - AC Gliwice możesz liczyć na:
 • szybką wypłatę odszkodowania
 • w razie naprawy samochód zastępczy
 • do 60 % zniżki za bezszkodową jazdę
 • gwarancję na wykonywane naprawy
 • uwzględniamy zdobyte zniżki

Zapraszamy również, do skorzystania z wykupu opcji ubezpieczeniowej NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy lub pasażerów samochodu – wliczone są tu również pokrycie kosztów operacji oraz ochronę kierowcy i pasażerów samochodu zarówno podczas jazdy jak i wsiadania i wysiadania z pojazdu.

Przypominamy, że każde ubezpieczenie możemy wykupić w trzech różnych pakietach ubezpieczeniowych tj. podstawowym rozszerzonym i maksymalnym.
Zachęcamy również do wykupu ubezpieczeń precyzowanych tj.:

 • ubezpieczenie na wypadek kradzieży samochodu
 • ubezpieczenie szyb

Agent ubezpieczeniowy Gliwice, ubezpieczenia OC Gliwice, ubezpieczenia AC Gliwice, kalkulator ubezpieczeniowy Gliwice, assistance Gliwice, tania polisa ubezpieczeniowa Gliwice, Adamów, Huby, Antoniów, Łysa Góra. Metody oceny „wartości” życia ludzkiego z punktu widzenia ubezpieczenia, życie człowieka jest tyle warte, ile stanowią straty finansowe związane z jego śmiercią, jakie dotkną osoby pozostałe przy życiu, zależne finansowo od osoby zmarłej. Dlatego też kluczowym problemem jest ustalenie zakresu oraz wielkości tych strat.

Dokonując pewnego uproszczenia można założyć, że straty finansowe związane ze śmiercią obejmują dwa obszary, tj.:

1) koszty związane ze śmiercią,

2) stratę dochodów przez osoby pozostałe przy życiu, korzystające uprzednio z tych dochodów.

Koszty związane ze śmiercią obejmują:

• koszty choroby (leczenie, leki, opieka), nie pokryte z innych źródeł

• koszty pogrzebu i nagrobka.

• koszty związane ze zmianami własnościowymi majątku zmarłego (podatki związane z dziedziczeniem, administrowanie posiadłościami, powstanie zaległych opłat i kar, spłata pożyczek, długu hipotecznego koszty administracyjne),

• inne niespodziewane wydatki.

Obliczając stratę dochodów, możemy stosować różne metody i techniki liczenia. Jedna z nich wynika z koncepcji wartości życia ludzkiego (human life value - HLV) dra S. S. Huebnera. Popularne stało się rozumowanie, że wartością HLV jest obecna wartość przyszłych dochodów, które będą przeznaczone dla innych, czyli nie na własne potrzeby.